Contributie

Inschrijfgeld

Voor nieuwe leden wordt er éénmalig bij de eerste contributie-inning € 10,00 inschrijfgeld in rekening gebracht.

Contributie

Voor alle contributies geldt het volgende:

  1. wordt geheven per 2 maanden
  2. is inclusief KNGU-bondscontributie
  3. wordt achteraf geïncasseerd, op de website staat altijd een bericht wanneer de volgende afschrijving plaatsvindt.
Recreatie lidmaatschap Per 2 mnd Per jaar
Leden jonger dan 7 jaar 37,50 187,50
Leden 7 jaar en ouder 45,00 225,00
Turnen 18+ 65,00 325,00

Turnen 18+ kan ook via een 10 rittenkaart
De contributie voor recreatielidmaatschap wordt 5x per jaar geïnd (iedere 2 maanden).

 

 

Selectie lidmaatschap Per 2 mnd. Per jaar
2 uur training 69,00 414,00
3 uur training 81,00 486,00
3,5 uur training 87,00 522,00
4 uur training 94,00 564,00
5 uur training 108,50 651,00
6,5 uur training 123,00 738,00
7 uur training 129,00 774,00
8 uur training 141,00 846,00
9 uur training 153,00 918,00

Voor de selecties (div 3 t/m 6) en de groep Jong Talenten wordt de contributie 6x per jaar geïnd (iedere 2 maanden).  De contributie is afhankelijk van het aantal trainingsuren per week.

Turnsters die hebben meegedaan aan de wedstrijden dienen hiervoor inschrijfgeld te betalen. Je ontvangt aan het eind van elk seizoen een factuur van alle inschrijfgelden van jouw wedstrijden.

Contributie inning data:

september- oktober 2020
november- december 2020
januari- februari 2021
maart- april 2021
mei- juni 2021
juli- augustus 2021
29 september 2021
27 november 2021
28 januari 2022
30 maart 2022
30 mei 2022
29 juli 2022

U-pas

DOO/K&V is als vereniging aangesloten bij het u-pas bureau, indien u een kopie uw geldige U-pas bij de inschrijving bijvoegt, kunnen wij de contributie van u-pas bureau innen, mits er voldoende saldo aanwezig is op de U-pas.
Is dit niet het geval, zal de contributie bij uzelf worden geïncasseerd.