Erepenning

DOO/K&V erepenningDOO/K&V is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.Wat is de Koninklijke Erepenning?

De Koninklijke Erepenning is een Nederlandse onderscheiding voor verenigingen, instellingen en stichtingen.

De onderscheiding is in 1965 ingesteld door koningin Juliana en is bedoeld voor verenigingen en stichtingen die minimaal 50 jaar bestaan. Uitreiking vindt alleen plaats bij het 50-jarig jubileum of een veelvoud van 25 jaar daarbij. De penning kan door de vereniging zelf worden aangevraagd bij de burgemeester van de vestigingsplaats. Deze speelt de aanvraag door naar de commissaris van de Koning die advies inwint en een voorstel aan de koning doet.