Historie

DOO/K&V is in januari 1994 gevormd uit twee verenigingen. De gymnastiekvereniging “Kracht en Vlugheid” (opgericht in 1913) en de gymnastiek- en turnvereniging “Door Oefening Ontwikkeling” (opgericht in 1896). Beide verenigingen hebben op turngebied een rijk verleden, met regionale en nationale kampioenschappen.