Verzekeringen

Ongevallenverzekering

Binnen onze vereniging zijn verzekerd:

  • Alle leden aangesloten bij de K.N.G.U
  • Niet K.N.G.U- leden, die officieel deelnemen aan gedekte activiteiten mits zij als zodanig zijn geregistreerd, zoals kennismakingslessen.
  • Dekkingsgebied: overal.

Wanneer ben je verzekerd:

  • Tijdens het deelnemen aan activiteiten op plaatsen en uren, welke door de KNGU zijn vastgesteld.
  • Tijdens het komen en gaan van de plaats waar de activiteiten plaatsvinden.

Waarvoor ben je verzekerd:

  • (eenmalige uitkering bij overlijden) verzekerde som van € ….
  • (eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit) verzekerde som van (maximaal) € ….

Waarvoor ben je niet verzekerd:

  • Er is geen dekking voor geneeskundige behandeling zoals dokter, tandartsspecialist, ziekenhuis en ambulance.
  • Er is geen dekking van vergoeding voor revalidatie.
  • Er is geen dekking voor verlies van arbeidsinkomen.

WA-verzekering:

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen heeft onze vereniging een ongevallenverzekering en geen Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering. Dit heeft te maken met het feit dat, wanneer de aansprakelijkheid aan de orde komt, de verzekering eerst gaat kijken naar de privé WA-verzekering van de desbetreffende partijen.

Inzittende verzekering:

Wel moet je rekening houden, als je leden van onze vereniging in de auto hebt, je zelf verantwoordelijk bent tijdens het vervoer. Het is daarom verstandig dat je een inzittende verzekering afsluit!

Waardevolle spullen:

Namens het bestuur en technische leiding willen wij je er op attenderen dat onze vereniging niet aansprakelijk gesteld kan worden voor diefstal, vernielingen, kwijtraken van bezittingen of een andere vorm van schade, die voor, tijdens, of na de lessen zijn voorgevallen. Wij adviseren je dan ook om waardevolle spullen thuis te laten.

Nog Vragen?

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande een vraag of opmerking, dan kunt u hiermee terecht bij secretaris@dookenv.nl